GDPR

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ (ODBĚR NOVINEK)

Zaškrtnutím políčka dáváte svůj výslovný souhlas správci osobních údajů: SD-Oil s.r.o.,sídlo: Kostelecká 879/59, 196 00 Praha 9 – Čakovice, IČO: 28379934, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 137434 (dále jen Správce), aby zpracovával v souladu s platnou a účinnou legislativou v oblasti ochrany osobních údajů Vaše následující osobní údaje:

 • Jméno a příjmení
 • Email

které jsme získali přímo od Vás k následujícím účelům Správce uskutečňovaným samotným Správcem nebo osobami jím pověřenými:

 • zasílání newsletterů, jejichž obsahem jsou informace o událostech organizovaných Správcem a obchodní sdělení
 • marketingové zpracování, analýzy a profilování s cílem přizpůsobit nabídku ohledně výrobků a služeb Vašim potřebám a zkvalitňování služeb

Zpracování osobních údajů je uskutečňováno Správcem.

Tento souhlas je dobrovolný a může být kdykoliv odvolán, a to následujícím způsobem:

Písemným odvoláním osobně předaným kontaktní osobě na adresu: SD-Oil s.r.o., Březiněveská 825, 250 64 Hovorčovice 

 • Zasláním odvolání na adresu sídla společnosti
 • Zasláním odvolání v e-mailové komunikaci na adresu office@sd-oil.cz

Tímto potvrzuji, že jsem se seznámil/a s Informačním memorandem o zpracování osobních údajů, že jsem mu zcela porozuměl/a, a že osobní údaje, které jsem poskytl/a jsou přesné, pravdivé a úplné. Jsem si vědom/a, že mám právo:

vzít svůj souhlas kdykoli zpět:

 1. požadovat po Správci informaci, jaké osobní údaje o mě Správce zpracovává;
 2. požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů;
 3. vyžádat si u Správce přístup k mým osobním údajům a tyto aktualizovat nebo opravit;
 4. požadovat po Správci výmaz mých osobních údajů; a
 5. v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Děkujeme.